Kassaoppgjør / Dagsoppgjør

Kassaoppgjør er et verktøy til å holde kontroll på beholdningen i kassen (eller andre betalingsmidler) samt forklaring til evt. differenser.

 

Åpne kassen

Trykk på Moduler i venstre menyen.
Trykk på Kassaoppgjør.

Moduler_Kasseopt_lling.png

Oversikt

Alle kassaoppgjør lagres løpende, slik at du alltid har muligheten til å gå tilbake i tid og se.
Øverst ser du status for om kassa er stengt eller åpen akkurat nå, og når den ble åpnet. (På bildet over er kassa åpen)

Hvert kassaoppgjør i oversikten viser:

  • Dato
  • Differenser eller ingen differenser

 

Åpne kassa

Husk å åpne kassaoppgjøret hver dag før du starter dagen.
Trykk på Åpne kassa øverst til høyre for å komme i gang.
_bn_kasse.png

Åpningstall

Du har nå muligheten til å legge inn åpningstall for alle betalingstyper, på tvers av de forskjellige valutaene du har satt opp i Backoffice. Dette gjøres via en flyt der hver betalingstype har sin egen skjerm. Normalt vil det kun være kontanter som har en åpningsbeholdning.

 

Hvorfor det er med Kortbetaling, Vipps og andre betalingstyper med i kassaoppgjøret:

Det er mulig å bestemme på hver betalingstype skal være med på dagsoppgjøret eller ikke. Om du vil ha en slik daglig kontroll på andre betalingstyper enn kontanter er en sak mellom deg og din revisor. Den daglige kontroll av f.eks. Vipps vil sikre at det som er registrert i kassa faktisk også stemmer med det som er mottatt av Vipps innbetalinger. 

Betalingstyper som Bankkort, Vipps eller iZettle vil selvfølgelig alltid ha et åpningstall på 0,- Det er lukkebalansen mot oppgjør fra systemet for betalingsmidlet, som kan avstemmes daglig.

Hvis du vil at noen betalingstyper skal velges fra eller til i denne flyten, følger du instruksjonene lenger ned på siden.

 

Det startes alltid med kassa.

Ut for hver valuta er det mulig å se hvilket åpningstall som forventes (sluttsaldo fra i går). Tellingen kan legges inn direkte, eller du kan bruke funksjonen "Telle kontanter". Det som vises som "Count cash" nedenfor.

Du kan eventuelt legge til et notat til åpningsbeholdningen.

Tilf_j_note.png

Trykk Neste, når du er ferdig.

 

Flyttet slutter med å åpne "Rapporter" hvor du åpner en ny Z-Rapport for dagen. 

 

 

Ny bevegelse - Penger ut eller inn i kassa.

Trykk Ny bevegelse, hvis du vil registrere en kontant bevegelse. Du kan enten registrere kontanter ut av kassen, eller at du har puttet i kontanter i kassen.

Ny_bev_gelse.png

Velg mellom Penger inn eller Penger ut, tast inn beløpet og skriv evt. en note.

mceclip0.png

Trykk Opprett bevegelse når du er ferdig.

 

Lukke kassa

Når du er ferdig med dagens salg, huske å stenge kassa.

Trykk på Moduler i venstre meny.
Trykk på Kassaoppgjør.

Moduler_Kasseopt_lling.png


Trykk Lukk kasse øverst til høyre for å starte.

Luk_kasse.png

 

Kontanter
Angi hvor mye penger du har i kassen på tvers av dine angitte valutaer. Du kan også se om det er forskjell i forhold til åpningsbeholdningen, eller om kassa stemmer.

difference.png

Det er mulig å føre kontantsaldoen direkte, eller bruke hjelpefunksjonen "Tell kontanter" for telling.

 

Du har muligheten til å legge til et tips eller et notat til hver betalingstype, som kan vises senere.

Tilf_j_drikkepenge.png

Trykk på "Neste" for å gå videre i flyten.

 

Deponering (Sette penger i bank)
Angi hvor mye penger du tar ut av kassen på slutten av dagen på tvers av dine valgte valutaer.

Andre betalingstyper
Angi hvor mye penger det er registrert som er satt inn i andre betalingstyper. Du sammenligner beløpet som er registrert i kassa med beløpet som kortterminalen eller det eksterne systemet ditt (for eksempel Vipps) forteller deg.

 

Flyttet slutter med å åpne "rapporter" hvor det er mulig å lukke dagens Z-Rapport

 

 

Historikk

Du kan alltid åpne gamle kassaoppgjør og se bevegelser, beholdning og forskjeller.

Trykk på et kassaoppgjør i oversikten for å åpne den. Her kan du se detaljer om åpning og lukking av kasseapparatet, samt oversikt over balansen på tvers av alle betalingstyper og valutaer.

 

Skriv ut kasserapport

Husk at det ikke er et krav å skrive ut kassaoppgjøret. Det er lagret sikkert elektronisk. Men det er alltid mulig å ta et utskrift via de 3 prikker i øverste høyre hjørne.

 

Backoffice

Du har også muligheten til å finne listen over kassaoppgjør i Backoffice.
Dette finner du under Økonomi -> Kassaoppgjør.

 

Detaljer for den enkelte betalingstypen

Hvis du vil se flere detaljer for en enkelt betalingstype, kan du trykke på knappen til høyre ved siden av en betalingstype.

Her ser du forskjellige hendelser for hver valuta. Dette kan være kontanter åpnet, kontanter lukket, penger inn, penger ut og innskudd. Her ser du tid, mengde og hvilken bruker som utførte handlingen.

 

Ta bort eller legge til betalingstyper i kassaoppgjøret

Hvis du vil ekskludere visse betalingstyper fra kontanttellingen din, kan dette gjøres under Backoffice. Start med å gå til Innstillinger -> Betalingstyper. Når du oppretter / redigerer en betalingstype, kan du slå av "Kassaoppgjør". Etter dette vil den aktuelle betalingstypen ikke lenger vises på POS-en din som en del av å åpne / lukke kassaapparatet.

mceclip0.png

Var denne artikkelen nyttig?
0 av 0 syntes dette var nyttig