Integrasjon med Visma eAccounting

Her er en veiledning til hvordan du integrerer QuickPOS til eAccounting.

Sammenkobling

Før du starter integrasjonen, så må du ha riktig versjon av eAccounting. Det skal være en versjon hvor det er mulig å aktivere API (integrasjoner) Det er mulig i "Smart" og "Pro" versjonen. Under utvidelser skal Visma integrasjon (API) være aktiv. 

En annen viktig ting er å kontrollere at det er riktig momskode tilknyttet hver konto i eAccounting. Det er denne som styrer hvilken momskode som brukes ved bokføringen.

Neste step er å koble Quickorder og eAccounting sammen. Det gjøres i Quickorder backoffice under Innstillinger -> Integrasjoner.

Trykk på "Koble til" og log inn på eAccounting kontoen din. 

 

Det er mulig å aktivere "Automatisk eksport". Dette sørger for at det automatisk blir overført fra den dagen du aktiverer denne og framover. Det opprettes ett bilag i eAccounting pr. dag.

Men hvis denne aktiveres, så MÅ alle konti settes opp som beskrevet under samme dagen, ellers fungerer det ikke. Vil du overføre tilbake i tid, så følg veiledningen under. Denne automatiske overførsel kan startes senere om du vil.

Du vil da få opp dette bilde:
Trykk på "Yes, Allow"

Da er de 2 systemer koblet sammen.

Oppsetning i Quickorder

Nå er det 3 steder kontoplanen fra Visma eAccounting skal knyttes under inn stillinger i Quickorder. Det er:

  1. Menykort (alle Varetyper)
  2. Bokholderi (Momskoder)
  3. Betalingstyper

1. Menykort - Produkttyper.

For hver produkttype skal det ut fra hovedboken i eAccounting tilknyttes riktig konto for salget. En for omsetning med vanlig moms og én for omsetning med redusert (takeaway) moms.

2. Bokholderi - Momskoder

For hver momskonto skal det angis hvilken type moms det er i eAccounting.

3. Betalingstyper

For hver betalingstype skal det settes inn en konto. Her er det viktig å ikke sette inn konto for banken direkte. En betaling på en kortterminal må inn over en hjelpekonto. Typisk i 19xx serien. 

Når de 3 er satt opp er det klar for å overføre til eAccounting.

Overførsel av bilag til regnskapssystemet:

Velg Økonomi -> Eksport og velg en periode. 

Nå vil det komme opp en visning av bilag. Trykk deretter på "Overfør til Visma".

Når det er overført opp til dato, så kan det anbefales å aktivere automatisk overførsel. Trykk på de 3 prikker inne på integrasjonen under Innstillinger -> Integrasjoner. Og slå på "Automatisk eksport" på integrasjonen.

Det som overføres er all daglig salg bortsett fra salg av gavekort og omsetning med gavekort som betalingsmiddel. Dette må bokføres manuelt.

Alle bevegelser på kassen ut over kontant salg må også bokføres manuelt.

Var denne artikkelen nyttig?
0 av 0 syntes dette var nyttig