Alkohol – riktig oppsetning og bruk 

 

Det er viktig å sette opp systemet riktig i forbindelse med varer med alkohol. Dette er nødvendig for at rapporter skal bli riktige. Med den riktige arbeidsgang unngår man helt misforståelser i forbindelse å ta betalt for alkohol. Dette er særlig viktig i forbindelse med en kunde som venter på takeaway i restauranten. At dette er i orden (Både oppsett og bruken av systemet) er til hver en tid restaurantens ansvar! Også selv om meny er opprettet med hjelp fra QuickOrder.  

Dette skal du være oppmerksom på i forbindelse med oppsetningen: 

1.) Opprett de lov-pliktige produkttyper. For å kunne oppfylle krav om å kunne oppsplitte salg av alkohol i følgende kategorier: 

  1. alkoholfri drikk: drikk som inneholder under 0,7 volumprosent alkohol 
  2. alkoholsvak drikk: drikk som inneholder fra og med 0,7 til og med 2,5 volumprosent alkohol 
  3. alkoholholdig drikk gruppe 1: drikk som inneholder over 2,5 og høyst 4,7 volumprosent alkohol 
  4. alkoholholdig drikk gruppe 2: drikk som inneholder over 4,7 og mindre enn 22 volumprosent alkohol 
  5. alkoholholdig drikk gruppe 3: drikk som inneholder fra og med 22 til og med 60 volumprosent alkohol 

For å få denne oppsplittingen er det som standard opprettet følgende produkttyper med alkohol

  1. Rusbrus / Cider (alkoholsvak drikk)
  2. Øl - Alkohol gruppe 1 
  3. Vin - Alkohol gruppe 2 
  4. Likør/Brennevin - Alkohol gruppe 3 

 

Det er alltid mulig å opprette flere produkttyper dersom man ønsker større oppsplitting.

OBS! Drink som blandes skal alltid plasseres i den gruppen som den sterkeste drikken tilhører. Eksempel: Gin & Tonic: Uansett hvor mye Gin utvannes ved Tonic, så er det sterk drikk i den klassen som plasseres der Gin ville være plassert. Er drinken derimot ferdigblandet fra leverandøren i en flaske, så skal drikken i den kategorien som passer med det som står på flasken

 

2.) Alle varer med alkohol skal tilknyttes den riktige produkttype alt etter alkoholprosent. Ikke etter typen av drikk. 

 

3.) Alle varer bør opprettes med «Vanlig momssats» under «ta med pris». Sådan at selv om det gjøres en feil i forbindelse med registreringen av salget, så belastes den riktige momssatsen. 

Arbeidsgang i forbindelse med Takeaway 

Det er særlig når kunder bestiller takeaway (Ta-med) mat og drikke at det er viktig å ha en god rutine. For å holde de to ting helt adskilt, anbefales det alltid å ta betalt for Takeaway ordren for seg og for drikkevarer som nytes i restauranten for seg. Det sikrer at moms blir riktig. (moms blir dog alltid riktig med riktig oppsett av menyen som forklart over) Men det sikrer også at det i ettertid er mulig å vise til at takeaway og alkoholiske drikke blir behandlet hver for seg. 

Se også alkoholloven: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1989-06-02-27 

Var denne artikkelen nyttig?
0 av 0 syntes dette var nyttig