Integrasjon med Fiken

Her er det veiledning til hvordan du kobler Fiken regnskap sammen med QuickPOS

Sammenkobling

Før du starter integrasjonen, så må dere ha aktivert API-modulen hos Fiken. Denne aktiveres under "Foretak" - "Abonnement / Modul". Fiken tar en mnd. kost for denne modulen (99 kr/mnd per 15.12.2020) - sjekk ut fiken.no/prisliste for gjeldende pris. 

Når avtalen er godkjent er det klar for å koble Quickorder og Fiken sammen.

 

Neste step er å koble Quickorder og Fiken -sammen. Det gjøres i Quickorder backoffice under Innstillinger -> Integrasjoner.

Trykk på "Koble til"

Du vil da skulle logge inn i Fiken (om ikke du allerede er det) og du vil få opp dette bilde:
Trykk på "Godkjenn"

Da er de 2 systemer koblet sammen.

Nå må du åpne integrasjonen med de 3 prikker. Her velger du firma. Og her kan det bestemmes om du vil overføre daglig og automatisk. Dette valget anbefaler vi at du først setter etter en vellykket manuell overførsel.

mceclip0.png

 

Oppsetning i Quickorder

Nå er det 3 steder kontoplanen fra Fiken skal knyttes under inn stillinger i Quickorder. Det er:

  1. Menykort (alle Varetyper)
  2. Bokholderi (Momskoder)
  3. Betalingstyper

1. Menykort - Produkttyper.

For hver produkttype skal det ut fra hovedboken i Fiken tilknyttes riktig konto for salget. En for omsetning med vanlig moms og én for omsetning med redusert (takeaway) moms.

2. Bokholderi - Momskoder

For hver momskonto skal det angis hvilken type moms det er i Fiken.

3. Betalingstyper

For hver betalingstype skal det settes inn en konto. Her er det viktig å ikke sette inn konto for banken direkte. En betaling på en kortterminal må inn over en hjelpekonto. Typisk i 19xx serien. 

Når de 3 er satt opp er det klar for å overføre til Fiken.

Overførsel av bilag til regnskapssystemet:

Velg Økonomi -> Eksport og velg en periode. 

Nå vil det komme opp en visning av bilag. Trykk deretter på "Overfør til Fiken".

Når det er overført opp til dato, så kan det anbefales å aktivere automatisk overførsel. Trykk på de 3 prikker inne på integrasjonen under Innstillinger -> Integrasjoner. Og slå på "Automatisk eksport" på integrasjonen.

Det som overføres er all daglig salg bortsett fra salg av gavekort og omsetning med gavekort som betalingsmiddel. Dette må bokføres manuelt.

Alle bevegelser på kassen ut over kontant salg må også bokføres manuelt.

 

Var denne artikkelen nyttig?
0 av 0 syntes dette var nyttig