Åpne og lukke kassa og Z-Rapport

Start dagen med å åpne kassa og danne en ny Z-rapport. Når dagen er over, så stenges kassa og dagsoppgøret er klar. Her forklares hvordan du gjør det.

 

OPS! Med nye kassaoppgjøret, er stenging og åpning av Z-rapporten en del av dette flytet. Nedenstående veiledning er dog fortsatt aktuell. 

Se: Ny veiledning til kassaoppgjør

 

Slik åpnes kassa! (z-rapport og kontanter) 

Det er nødvendig å åpne kassen før det kan selges noe. Det gjør du der det er en fysisk kasse til kontanter. 
Det er også nødvendig å åpne en ny Z-rapport. Z-Rapport må åpnes på alle iPads som er i bruk. 

Start med å åpne ny Z-Rapport: 

 1. Velg «Moduler» (på QuickServe finnes denne under «de 3 prikker» på bestillingsbildet)
 2. Velg «Rapport»
 3. Hvis det er en åpen rapport fra i går, så steng denne. Trykk på «Lukk rapport»
 4. Trykk «Åpne rapport»  

Nå er det åpnet ny Z-Rapport. Er det åpne bord eller ta med ordrer, så må disse slettes før det er mulig å stenge eller åpne en Z-Rapport, så det er VIKTIG å gjøre dette før det tas bestillinger. Nå skal kassa åpnes på de iPads, som har en fysisk kasse som kan ta mot kontanter. 

Åpne kassa der det er kasse for kontanter: 

 1. Trykk på «Moduler».
 2. Velg «Kassaoppgjør».
 3. Trykk på knappen «Åpne kassa».
 4. Tast inn åpningsbeholdning. 

Slik stenges kassa! 

Når dagens salg er fullført, så skal det lages et «Dagsoppgjør». Dette kan man skrive ut om man ønsker, men det er ikke nødvendig. Alle rapporter finns i systemet. Både på iPads og i skyen. Brukes iZettle som er integrert, så er det avstemt betalinger og tips på kort. Brukes det terminaler som ikke er tilknyttet QuickPOS, så må det skrives ut rapporter fra terminaler for å kunne avstemme betalinger. 

 1. Velg «Moduler»
 2. Velg Kassaoppgjør»
 3. Trykk «Lukk kasse»
 4. Trykk på «Telle kontanter» og skriv inn antall mynter og sedler.
 5. Kortinntekt fylles i. Har du eksterne terminal må utskrifter legges ved.
 6. Fyll i «Innskudd i bank» (tips: ha alltid et fast beløp i kassa og overfør det som overstiger til banken)
 7. Skriv evt. Mottatt kontant tips i notatfeltet.
 8. Trykk «Lukk kassa» 

Z- og X-Rapport. Kort forklart! 

En Z-rapport er en rapport over alle dagens handlinger. Ikke kun salg, men også hvor man gange kassa er åpnet, hvor mange prisforespørsler det er gjort og mye annet.  

En Z-rapport er gyldig maks et døgn. Det er fra den åpnes til kl. 05:00 hvor det må åpnes en ny Z-rapport. 

En X-rapport er et øyeblikksbilde. Den viser tall fra når Z-Rapporten ble dannet til nå som du ser på rapporten. Det kan være mange X-rapporter under én Z-rapport. 

En Z-rapport er KUN for den ene enheten du velger å se den for. 

Velges «Alle enheter» ses en sammensatt rapport for alle Z-rapporter. 

Det er ikke nødvendig å skrive ut kassaoppgjør X- Z- eller fellesrapporter. De ligger i skyen og kan skrives når som helst det er behov for det. 

Var denne artikkelen nyttig?
0 av 0 syntes dette var nyttig