Eksport av regnskapstall til Visma Business

Her er det veiledning til hvordan det dannes bokførings fil fra Quickorder til Visma Business.

Før det er mulig å lage en Visma fil, så er det nødvendig å fylle i kontonummer og momskoder i Quickorder.

 

Oppsetning i Quickorder

Nå er det 3 steder kontoplanen fra Visma skal knyttes opp i Quickorder. Det er:

  1. Menykort (alle Varetyper)
  2. Bokholderi (Momskoder)
  3. Betalingstyper

1. Menykort - Produkttyper.

For hver produkttype skal det ut fra hovedboken i Visma tilknyttes riktig konto for salget. En for omsetning med vanlig moms og én for omsetning med redusert (takeaway) moms.

mceclip1.png

2. Bokholderi - Momskoder

For hver momskonto skal det angis hvilken type moms det er i Visma.

mceclip2.png

3. Betalingstyper

For hver betalingstype skal det settes inn en konto. Her er det viktig å ikke sette inn konto for banken direkte. En betaling på en kortterminal må inn over en hjelpekonto. Typisk i 15xx serien. 

mceclip3.png

Når de 3 er satt opp er det klar for å lage en fil til Visma.

 

Overførsel av bilag til regnskapssystemet:

Velg Økonomi -> Eksport og velg en periode. 

mceclip4.png

Nå vil det komme opp en visning av bilag. Trykk deretter på "Opprett fil".

Her velges Fil typen "Visma"

mceclip5.png

Filen som dannes kan nå leses inn i Visma Business.

Det som overføres er all daglig salg bortsett fra salg av gavekort og omsetning med gavekort som betalingsmiddel. Dette må bokføres manuelt.

Alle bevegelser på kassen ut over kontant salg må også bokføres manuelt.

Tips er ikke inkludert i eksporten. Verken Tips eller betalingen av dette.

 

Var denne artikkelen nyttig?
0 av 0 syntes dette var nyttig