Kasseoptælling er et værktøj til at holde overblik over hvad der går ind og ud af kassen (eller andre betalingsmidler) samt forklaring til evt. differencer.

 

Åbne kassen

Tryk på Moduler i venstre menu.
Tryk på Kasseoptælling.

Moduler_Kasseopt_lling.png

Oversigt

Alle kasseoptællinger bliver gemt i oversigten, så du altid har mulighed for at gå tilbage i tiden og afstemme.
Øverst ser du en status på om din kasse er Lukket eller Åben lige nu, samt hvornår den i så fald blev åbnet. (På billedet over er kassen åben)

Hver kasseoptælling i oversigten viser:

  • Dato
  • Difference eller ingen difference

 

Åbn kasse

Hver dag inden du laver din første bestilling, skal du huske at åbne kassen.
Tryk på Åbn kasse øverst til højre for at komme i gang.
_bn_kasse.png

Åbningsbeholdning

Du har nu mulighed for at indtaste åbningsholdningen for alle dine betalingstyper, på tværs af de forskellige valuta, som du har opsat inde i Backoffice. Dette gøres via et flow hvor hver betalingstype har hver sit skærmbilledet. Ønskes nogen betalingstyper valg fra eller til i dette flow, så følg vejledningen længere nede på siden. 

Der startes altid med kassen. Ud for hver valuta er det mulig at se hvilken åbningsbeholdning som forventes (lukkebeholdningen fra i går). Optællingen kan indtastes direkte, eller man kan bruge "Tæl kontanter" funktionen. Står så "Count cash" her under.

Du kan valgfrit tilføje en note til åbningsbeholdningen.

Tilf_j_note.png

Tryk på Næste, når du er færdig.

 

Ny bevægelse

Tryk på Ny bevægelse, hvis du vil registrere en kontantbevægelse. Du kan enten registrere, at du har taget kontanter ud af kassen, eller at du har lagt kontanter i kassen.

Ny_bev_gelse.png

Vælg mellem Penge ind eller Penge ud, indtast beløbet og skriv evt. en note.

mceclip0.png

Tryk Opret bevægelse når du er færdig.

 

Lukke kassen

Når du er færdig med dagens salg, skal du huske at lukke kassen.

Tryk på Moduler i venstre menu.
Tryk på Kasseoptælling.

Moduler_Kasseopt_lling.png


Tryk på Luk kasse øverst til højre for at komme i gang.

Luk_kasse.png

 

Kontant
Indtast hvor mange kontanter, du har liggende i kassen på tværs af dine opsatte valutaer. Du kan samtidig se , om der er en difference i forhold til åbningsbeholdningen, eller om kassen stemmer.

difference.png

Det er muligt at indtaste kontant beholdningen direkte, eller bruge hjælpefunktionen "Tæl kontanter" til optælling. 

Du har mulighed for at tilføje drikkepenge eller en note til hver betalingstype, som senere kan ses.

Tilf_j_drikkepenge.png

Tryk "Næste" for at komme videre i flowet.

 

Deponer
Indtast hvor mange kontanter, du tager ud af kassen ved dagens afslutning på tværs af dine opsatte valutaer.

Andre betalingstyper
Indtast hvor mange penge, din betalingstype har registreret, at der er gået ind.  Dette kan eksempelvis være din kortterminal, eller dit eksterne system. Du sammenligner det tal som er registreret i kassen med det tal som kortterminalen eller dit eksterne system (som f.eks. MobilePay) fortæller dig. 

 

Historik

Du kan altid åbne gamle kasseoptællinger og se bevægelser, beholdninger og differencer.

Tryk på en kasseoptælling i oversigten, for at åbne den. Her kan se detaljer om åbning og lukning af kassen, samt en oversigt over balancen på tværs af alle betalingstyper og valutaer.

 

Print kasserapport

Tryk på de tre prikker øverst i højre hjørne for at printe kasserapporten.

 

Backoffice

Du har også mulighed for at finde oversigten over kasseoptællinger i Backoffice. Dette findes under Økonomi -> Kasseoptælling.

 

Enkelt betalingstype

Hvis du ønsker, at se flere detaljer for en enkelt betalingstype, kan du trykke på knappen til højre ud for en betalingstype.

Her ser du forskellige begivenheder for hver valuta. Dette kan være Kasse åbnet, Kasse lukket, Penge ind, Penge ud og Deponeret. Her ser du tidspunkt, beløb, samt hvilken bruger der har udført handlingen.

 

Udeluk betalingstyper

Hvis man ønsker at udelukke bestemte betalingstyper fra ens kasseoptælling, kan dette gøres inde under Backoffice. Start med at gå ind under Indstillinger -> Betalingstyper. Når man opretter/redigerer en betalingstype, kan man slå "Kasseoptælling" fra. Herefter vil den pågældende betalingstype ikke længere blive vist på din POS, som en del af at åbne/lukke din kasse.

mceclip0.png

 

 

Var denne artikel en hjælp?
0 ud af 0 fandt dette nyttigt