Forbind Billy til Quickorder

Der er en række ting, der skal sættes op for at integrationen med Billy kommer til at fungere.

Tal eventuel med din revisor eller bogholder for at bruge de korrekte konti for de enkelte betalingstyper og produkttyper.

1. Forbind integrationen

Under Indstillinger -> Integrationer trykkes på “Forbind” for Billy. Herefter vil du blive bedt om at indsætte en nøgle fra Billy. Når denne er indsat, lukkes billedet - og du er klar til at opsætte integrationen.

Billy 1-1

Billy 2

2. Opsæt produkttyper

Under Indstillinger -> Menukort vælges for hver produkttype, hvordan den skal bogføres i Billy for hver momskode:

 

For hver momskode angives hvilken konto i Billy, hvor omsætningen for den pågældende produkttype skal bogføres.

NB! Vær opmærksom på at der bogføres i kredit for omsætningen og at kontoen derfor som udgangspunkt skal ligge i resultatopgørelsen. Rådfør med revisor eller bogholder, hvis du er i tvivl.

Skærmbillede 2020-10-12 kl. 12.47.31

3. Opsæt betalingstyper

Under Indstillinger -> Betalingstyper vælges for hver betalingstype, hvordan den skal bogføres i Billy:

 

Her vælges i hvilken kladde, posteringslinjerne skal placeres og hvilken Betalingskonto, som bliver sat som modkonto på den enkelte linje.

Skærmbillede 2020-10-12 kl. 12.49.08

NB! Vær opmærksom på, at ikke alle kassekladder kan anvendes i Billy. Som udgangspunkt kan kladden “Daglig” anvendes, mens “Indbetalinger” og “Lønninger” for eksempel ikke kan.

Hvis du opretter en kassekladde specifikt for Kassesystemet, skal du være opmærksom på, at hvis du vælger en nummerserie, som ikke starter på 1, at du skal angive næste bilagsnummer til et nummer i nummerserien. Billy giver selv bilagsnumre ud fra nummerserien på den enkelte linje.

 

4. Opsæt momskoder

Under Indstillinger -> Bogholderi opsættes momskoder:

For den enkelte momskonto opsættes den Momskode, som passer i Billy.

NB! Vær opmærksom på at momsprocenten skal være identisk med den sats, der er anvendt i Billy, da der ellers kan opstå differencer.

 

Skærmbillede 2020-10-12 kl. 12.49.08

Begrænsninger i integrationerne

Vær opmærksom på, at de tal der eksporteres (både CSV og de direkte integrationer) har nogle begrænsninger, som der manuelt skal tages højde for:

(1) Gavekort

Bevægelser i gavekortsaldoen er pt. ikke en del af eksporten. Det gælder både salg og anvendelsen af gavekort. Disse skal bogføres ud fra dags-/månedsrapporten.

(2) Kassedifferencer/-bevægelser

Kasseoptællingen og de bevægelser det giver, er pt. ikke en del af eksporten. Disse kan med fordel bogføres ud fra bonen, der skabes, når kassen lukkes.

Gode råd og tips

Vær sikker på at alle rettelser er lavet, før du overfører til økonomisystemet. Hvis du opdager en fejlopsætning (fx en forkert konto på en produkttype), så kan det i mange tilfælde være nemmere at modpostere de gamle posteringer, og overføre på ny.

Sørg altid for at afstemme de tal, du har i QuickOrder med det, du har registreret i dit bogholderi med jævne mellemrum. Det er meget tidskrævende at rette op på differencer efterfølgende.

 

For yderligere info se Forbind Quickorder til dit regnskabsprogram

Var denne artikel en hjælp?
0 ud af 0 fandt dette nyttigt