I denne artikel får du en trin for trin guide til hvordan du forbinder til Dinero. Sæt det eventuelt op med din revisor eller bogholder for at sikre, at det er de korrekte konti for de enkelte betalingstyper og produkttyper.

Oversigt:
1. Forbind Integrationen
2. Opsæt Produkttyper
3. Opsæt Betalingstyper
4. Opsæt Momskoder
5. Begrænsninger i Integrationen
6. Gode Råd og Tips

1. Forbind Integrationen

 1. Åbn internetbrowseren og log ind på pos.quickorder.io
 2. Gå til Indstillinger > Integrationer og tryk på Forbind
 3. Du  vil nu blive bedt om at indsætte en nøgle fra Dinero. Når denne er indsat lukkes billedet - og du er klar til at opsætte integrationen

  31.pngSkærmbillede 2020-10-12 kl. 13.08.38

 

2. Opsæt Produkttyper

 1. Under Indstillinger > Menukort > Produkttyper trykker du på den lille blyant ud for hver betalingstype

  22.png
 2. For hver produkttype angives hvilken konto i Dinero, hvor omsætningen for den pågældende produkttype skal bogføres
  NB! Vær opmærksom på at der bogføres i kredit for omsætningen og at kontoen derfor som udgangspunkt skal ligge i resultatopgørelsen. Rådfør med revisor eller bogholder, hvis du er i tvivl
 3. Tryk på Gem
 4. Gentag ovenstående med de resterende produkttyper

  23.png

 

3. Opsæt Betalingstyper

 1. Under Indstillinger > Betalingstyper trykker du på den lille blyant ud for hver betalingstype

  24.png

 2. Her vælges i hvilken kladde, som posteringslinjerne skal placeres samt hvilken betalingskonto, som bliver sat som modkonto på den enkelte linje

  25.png

 

4. Opsæt Momskoder

 1. Gå til Indstillinger > Bogholderi

  26.png

 2. For den enkelte momskonto opsættes den momskode, som passer i Dinero
  NB! Vær opmærksom på at momsprocenten skal være identisk med den sats, som er anvendt i Dinero, da der ellers kan opstå differencer
 3. Tryk på Gem

  27.png

   

 

5. Begrænsninger i Integrationen

Vær opmærksom på, at de tal der eksporteres (både CSV og de direkte integrationer) har nogle begrænsninger, som der manuelt skal tages højde for:

(1) Gavekort

Bevægelser i gavekortsaldoen er pt. ikke en del af eksporten. Det gælder både salg og anvendelsen af gavekort. Disse skal bogføres ud fra dags- og månedsrapporten.

(2) Kassedifferencer og Bevægelser

Kasseoptællingen og de bevægelser det giver er pt. ikke en del af eksporten. Disse kan med fordel bogføres ud fra bonen, som skabes, når kassen lukkes.

 

6. Gode Råd og Tips

Vær sikker på at alle rettelser er lavet, før du overfører til økonomisystemet. Hvis du opdager en fejlopsætning (f. eks. en forkert konto på en produkttype), så kan det i mange tilfælde være nemmere at modpostere de gamle posteringer og overføre på ny.

Sørg altid for at afstemme de tal du har i QuickOrder med det du har registreret i dit bogholderi med jævne mellemrum. Det er meget tidskrævende at rette op på differencer efterfølgende.

 

Tillykke! Du har nu opsat integrationen til Dinero! 🤩

 

Var denne artikel en hjælp?
0 ud af 0 fandt dette nyttigt